Veranstaltungen

April

Dorfplatz 2, Museum Gais (9056 Gais)

Saal Hotel Krone Gais

Alterszentrum Rotenwies, Gäbrisstrasse 18

Dorfplatz 2, Museum Gais (9056 Gais)

Dorfplatz 2, Museum Gais (9056 Gais)

Dorfplatz 2, Museum Gais (9056 Gais)

Dorfplatz 2, Museum Gais (9056 Gais)

Gemeindehaus Gais (Schulhausstrasse 1, Gais)

Dorfplatz 2, Museum Gais (9056 Gais)

Restaurant Hotel Krone (9056 Gais)

evang.-ref. Kirche Gais

Dorfplatz 2, Museum Gais (9056 Gais)

kath. Pfarreisaal (Rhän, Gais)

Restaurant Unterer Gäbris

Recycling-Stelle (Gaiserau, Gais)

Seminarhotel Idyll, Gais

Dorfplatz 2, Museum Gais (9056 Gais)